Kontakt
Przedszkole Samorządowe
w Niegardowie wraz z Oddziałem
w Piotrkowicach Małych
Strona głowna  /  Organizacja
Organizacja
 
 
 

 

 Organizacja przedszkola


 

 
 
 
Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00.
 
 
 

  W przedszkolu funkcjonują:
 
 
 
 
    -  dwa oddziały (Przedszkole Samorządowe w Niegardowie);
 
 
    -  jeden oddział (Oddział Piotrkowice Małe).
 
 
 

 

 
  
 
  Ramowy rozkład dnia dla dzieci na rok szkolny 2019/2020
 

 
   
 
 

 

7:30-8:00

 

POWITANIE

Schodzenie się dzieci , przypomnienie o zachowaniu form grzecznościowych, gry, zabawy 
i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela oraz zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne
w grupie.

 

 

8:00-8:45

 

ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ

Ćwiczenia poranne ze śpiewem, przy muzyce, zabawy
integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela.
Obserwacja pedagogiczna.
Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie
z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.
Praca indywidualna z dzieckiem.

 

 

8:45-9:00

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych
z samoobsługą dziecka i przygotowanie do śniadania.

 

 

9:00-9:15

 

JEMY ŚNIADANIE

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego
i kulturalnego zjadania posiłku.

 

 

9:15-9:30

 

ZABAWY DOWOLNE

Zabawy w kącikach zainteresowań według inicjatywy dzieci
lub przy nieznacznym udziale nauczyciela.

 

 

 

9:30-10:30

 

 

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

Zajęcia wychowawczo- edukacyjne, realizowane według
wybranego programu przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych strefach rozwojowych.

 

 

10:30-10:45

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem
do wyjściana świeże powietrze.

 

 

10:45-12:15

 

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo - ogrodnicze, spacery, wycieczki.

 

 

12:15-12:30

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych
z samoobsługą dziecka i przygotowanie się do obiadu.

 

 

 

12:30-13:00

 

JEMY OBIAD

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań.

 

 

13:00-14:00

 

SŁUCHANIE BAJEK CZYTANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA
I ZAPROSZONYCH GOŚCI
W RAMACH AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”.

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ.

 

 


14:00-14:30

 

ZABAWY

Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne.

Utrwalanie wierszy i piosenek.

 

 

14:30-14:45

 

 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO POSIŁKU
I JEMY PODWIECZOREK

 

 

 

14:45-16:00

 

W OCZEKIWANIU NA PRZYJŚCIE RODZICÓW

Zabawy dowolne w grupach, zabawy ruchowe, edukacyjne
i wychowawcze organizowane przez nauczyciela
oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,
obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna,
praca wyrównawcza, kontakty okolicznościowe.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWIEGO W NIEGARDOWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkoleniegardow/kalendarz-imprez-i-uroczystosci.doc

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-11