Kontakt
Przedszkole Samorządowe
w Niegardowie wraz z Oddziałem
w Piotrkowicach Małych
Strona głowna  /  Wydarzenia
 
 
Wydarzenia

PROCEDURA POBYTU I BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W NIEGARDOWIE

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkoleniegardow/procedura.doc

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-14 20:37:26

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-12 13:52:19

NFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KONIUSZA OD DNIA 06.05.2020 ROKU

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkoleniegardow/zarzadzenie-o-zawieszeniu-zajec-w-przedszkolu06052020(1).pdf

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-06 17:16:33

Szanowni Państwo!

 

Istnieje możliwość zapewnienia opieki dzieciom w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach nie wcześniej niż od 11 maja 2020 r.

 

W pierwszej kolejności z opieki powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

 

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

 

Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju, liczba dzieci w grupie zostanie ograniczona, a szczegółowe wytyczne dotyczące zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zostaną ogłoszone po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Proszowicach.

 

Prosimy o deklarację, czy zachodzi u Państwa konieczność objęcia dziecka/dzieci opieką przedszkolną (proszę podać liczbę dzieci)?

 

Dowóz dziecka/dzieci do placówki we własnym zakresie.

 

Prosimy o informację zwrotną do wychowawców grup do 5 maja 2020 r. (wtorek)

 

 

 

 

Do pobrania  - wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkoleniegardow/wytycznegisimz.pdf

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-30 16:28:50

 

 

Postępowanie uzupełniające - 24.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

 

Przedszkole Samorządowe w Niegardowie wraz z Oddziałem w Potrkowicach Małych

 

Dnia 24 lutego 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza na rok szkolny 2020/2021. Rodzice lub opiekunowie, którzy będą się ubiegać o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą składać wymagane dokumenty od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r., a w postępowaniu uzupełniającym od dnia 24 do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

 • Wymagane dokumenty do pobrania dostępne w zakładce REKRUTACJA 2020/2021
   
 • Uzupełnione/wypełnione dokumenty prosimy odsyłać na adres e-mail zspn.niegardow@gmail.com

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-23 12:32:51

Informujemy, że wyniki rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Niegardowie wraz z Oddziałem w Piotrkowicach Małych  znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-31 07:39:42

Prosimy o bieżące monitorowanie informacji dotyczących zdalnego nauczania
w zakładkach:

 • LOGOPEDIA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • RELIGIA
 • ŻUCZKI
 • JEŻYKI
 • DOMISIE
komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-17 12:54:24

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. rozpoczynamy kształcenie na odległość z wykorzystaniem dostępnej technologii.

 

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować
  i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
  w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.


   

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?


 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 


   

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-11 12:23:45

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-09 16:14:47